. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SJUKVåRD ../links/wrap.php?u=sjukvård.htm
Sjukvårdsförsäkring – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring » Försäkring http://www.forsakring.me/sjukvardsforsakring/

Kravet: Öppna Nya Karolinska för vanliga patienter - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367461

Protestmarsch mot varsel i sjukvården - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367756

Varför läggs den allmänna sjukvården ner? Svar: Det beror på en stor grupp tongivande personer i Sverige har ordnat det så att de kan förlita på ett annat system istället för den allmänna sjukvården. De har privata sjukvårdsförsäkringar som gör att tas omhand av det privata sjukvårdssystemet i det är mycket kortare väntetider än i det allmänna sjukvårdssystemet på grund av de stora neddragningarna i det sistnämnda. - - - Protestmarsch mot varsel i sjukvården - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7367756

Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. - - - Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562
[2019-12-17 03:38 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]

Offentligägda sjukhus säljs ut till utlämdska sjukvårdsföretag, t.ex. från Australien, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om tillhållande av vård inom ramen för vårdgarantin, ett halvår, väl medvetna om att dessa företag prioriterar patienter kom kommer in från privat vård, träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och dessutom säljer vård till utlandet. Det förlänger väntetiden för patienter som kommit in via den offentligägda vården. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

Offentligägda sjukhus säljs ut till privata företag, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om vård inom vårdgarantin, ett halvår, samtidigt som dessa företag prioriterar patienter från privat vård och träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och säljer vård till utlandet. Patienter som kommit in i vårdkön via den offentligägda vården för därmed förlängd väntetid. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

Offentligägda sjukhus säljs ut till utlämdska sjukvårdsföretag, t.ex. från Australien, varpå politikerna träffar avtal med dessa företag om tillhållande av vård inom ramen för vårdgarantin, ett halvår, väl medvetna om att dessa företag prioriterar patienter kom kommer in från privat vård, träffar avtal med försäkringsbolag om vård inom tio dagar och dessutom säljer vård till utlandet. Det förlänger väntetiden för patienter som kommit in via den offentligägda vården. - - - Privata vårdgivare ger sina försäkringspatienter snabbare vård. Studio Ett kväll 16 december 2019 https://sverigesradio.se/avsnitt/1429562

sjukförsäkringstagare får gå före i vårdköer (först i programmet) ... RingP1 den 18 december 2019 kl 09.30 - Ring P1 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1410989?programid=1120

**** 1177 ../links/wrap.php?u=1177.htm

Toppmoderat öppnar för mer privatiserad vård - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7392613

Moderaterna i Stockholm är verkligen INTE ett gott föredöme att lyssna på när det gäller tillgängligheten till offentligägd sjukvård. Köerna där är värst i landet. Offentligägda sjukhus såldes ut till underpris till privata företag. LÄKARE SOM ARBETAR INOM PROVAT VÅRD BORDE PÅFÖRAS EN EXTRA SKATT FÖR DE UTBILDNINGSKOSTNADER SOM DE ÅSAMKAT DET OFFENTLIGA. - - - Toppmoderat öppnar för mer privatiserad vård - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7392613

3D-kopior av kroppsdelar ska förbättra operationer - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7391446

Så går Lommas skattepengar från äldreomsorgen till riskkapitalister - Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2020-03-02/sa-gar-lommas-skattepengar-fran-aldreomsorgen-till

Karolinska nedprioriterar väl patienterna och lägger mest resurserna på forskning - - - Karolinskas barnsjukvård kritiseras av IVO - P4 Stockholm | Sveriges Radio Karolinskas barnsjukvård kritiseras av IVO: "Långa väntetider och brist på sjuksköterskor.". https://sverigesradio.se/artikel/7499185

Doktor MENGELE i svensk variant: - - - Förståndshandikappade gavs sockerhaltigt godis i obegränsad mängd för att forskare skulle kunna bevisa att socker ger karies, det vill säga hål-i-tänderna. Det hände på 40-talet och 50-talet i Lund vid Vipeholms-anstalten. Bland intet ont anande försöks-personer fanns barn så unga som 6 år. https://sverigesradio.se/avsnitt/1603856

... Sexåring försöksperson i svenskt kariesexperiment. https://sverigesradio.se/artikel/7578900

Är det mest risk att bli corona-smittad vid +4 grader celsius? — Den uppgiften har jag kommit i kontakt med, men kan inte erinra mig var. --- Wasaskolan stänger för veckan – smittspridning i hockeygymnasiet. https://sverigesradio.se/artikel/7580406

MEDICIN ../links/wrap.php?u=medicin.htm

VIPEHOLM ../links/wrap.php?u=vipeholm.htm

En lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden och en lex Maria-anmälan ska göras av vårdgivare då en händelse har inträffat där en patient har drabbats av, eller har utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.

Linus nekades ambulans – dog i polisbilen. Akut förgiftning. Ambulanspersonalen ville inte ta med honom eftersom de inte ville coronasanera. https://sverigesradio.se/artikel/7612469

Patient sökte för nageltrång – fick amputera benet. https://www.gp.se/nyheter/göteborg/sökte-för-nageltrång-fick-amputera-benet-1.38160454

Hård IVO-kritik mot Karolinska. Brister i hanteringen av IVA-patienter. Karolinska är det enda akutsjukhuset som får kritik i Region Stockholm. https://sverigesradio.se/artikel/7626468

KAROLINSKA ../links/wrap.php?u=karolinska.htm

Rädsla för repressalier tystar vårdpersonal. Varningar, indragna pass eller svartlistad. P3 Nyheter har samlat in flera vittnesmål från vårdpersonal som utsatts för repressalier. Bara rädslan för att bli straffad får vårdpersonal att tystas. https://sverigesradio.se/artikel/7625303

• Vill man bli botad eller försökskanin när man besöker ett sjukhus? • Beror de långa köerna till relevant vård på att forskning prioriteras? - - - Flera läkare vill ändra lagen, så att det blir lättare att forska på akut sjuka för att få fram nya behandlingsmetoder och läkemedel. Läkare vill kunna forska på medvetslösa. https://sverigesradio.se/artikel/7631327

• Vill man bli botad eller försökskanin när man besöker ett sjukhus? • Beror de långa köerna till relevant vård på att forskning prioriteras? - - - Flera läkare vill ändra lagen, så att det blir lättare att forska på akut sjuka för att få fram nya behandlingsmetoder och läkemedel. Läkare vill kunna forska på medvetslösa. https://sverigesradio.se/artikel/7631327

Wisconsin pharmacist ARRESTED & faces felony charges after ruining 500 doses of Covid-19 vaccine on purpose. https://www.rt.com/usa/511275-moderna-vaccine-pharmacist-arrested/

Wisconsin pharmacist ARRESTED & faces felony charges after ruining 500 doses of Covid-19 vaccine on purpose. https://www.rt.com/usa/511275-moderna-vaccine-pharmacist-arrested/

Läkaren tog betalt för att porta patienter från sjukhusvård Delägaren till Sundets läkargrupp, Munira Al-Saadi, tog betalt för att porta patienter från sjukhusvård. På en enda dag fick hennes vårdcentral över hundratusen kronor av Region Skåne för möten som läkaren påstod att hon hade med patienter och anhöriga. https://www.sydsvenskan.se/2021-01-02/lakaren-tog-betalt-for-att-porta-patienter-fran-sjukhusvard

... – Det är absolut inte möjligt att hon hade de mötena, säger Rebecka Skalin Christén, chef på äldreboendet Lyckliga gatan i Kävlinge.

... Ingrid Andersson, 83 år, och många andra på hennes äldreboende har i hemlighet stämplats med att de inte ska få sjukhusvård om de blir dåliga.

... När pandemin kom skrev läkaren Munira Al-Saadi hemliga beslut om att många äldre människor inte ska få vård på sjukhus. Det gäller bland annat personer som har hemsjukvård i Bjärred.

... När pandemin kom skrev läkaren Munira Al-Saadi hemliga beslut om att många äldre människor inte ska få vård på sjukhus. Det gäller bland annat personer som har hemsjukvård i Bjärred.

Dottern Kristina: Tänker ni svälta ihjäl min mamma? 91-åriga Britt Gyllenberg kunde inte behålla maten men på sjukhuset fick hon ingen behandling och hennes dotter fick veta att det fanns ett tidigare fattat beslut om palliativ vård, vård i livets slutskede, för hennes mamma. Britts dotter Kristina var helt ovetande om beslutet och hon ifrågasatte både det och att hennes mamma inte kunde få näringsdropp. "Jag krävde en "second opinion" och den andra läkaren tog bort beslutet och nu dricker min mamma näringsdrycker och mår bättre igen", säger Kristina. https://sverigesradio.se/artikel/dottern-kristina-tanker-ni-svalta-ihjal-min-mamma

SJUKHUS ../links/wrap.php?u=sjukhus.htm

Bertil 83: De har rent vanvårdat min fru på äldreboendet. Bertil misstänker att hon fått för lite mat sedan hon i april fick utskrivet morfin och haldol för vård i livets slutskede och när han ifrågasatte medicineringen fick han till svar att man skrivit ut dem för att snabbt kunna ge om det behövdes. "Hon var inte i livets slutskede då och hon är det inte nu.", säger Bertil https://sverigesradio.se/artikel/7601892

SJUKHUS ../links/wrap.php?u=sjukhus.htm

En person avled efter att förgäves ha försökt larma. Kommunen kräver drygt 2,25 miljoner kronor i skadestånd från larmleverantören Tunstall. https://sverigesradio.se/artikel/efter-larmstrulet-lulea-kommun-kraver-miljoner-i-skadestand

En person avled efter att förgäves ha försökt larma. Kommunen kräver drygt 2,25 miljoner kronor i skadestånd från larmleverantören Tunstall. https://sverigesradio.se/artikel/efter-larmstrulet-lulea-kommun-kraver-miljoner-i-skadestand

Hur stor del av överdödligheten beror på till pandemin kopplad vanskötsel av de gamla? (nekning av vård etc) - - - "Överdödligheten i Sverige är tydligt kopplad till pandemin." https://sverigesradio.se/artikel/overdodlighet-i-sverige-tydligt-kopplad-till-pandemin

Hur stor del av överdödligheten beror på till pandemin kopplad vanskötsel av de gamla? (nekning av vård etc) - - - "Överdödligheten i Sverige är tydligt kopplad till pandemin." https://sverigesradio.se/artikel/overdodlighet-i-sverige-tydligt-kopplad-till-pandemin

Tipsa IVO "Vi tar emot tips om risker och brister inom vård och omsorg - som har hänt eller riskerar att hända." https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/tipsa-ivo/

Västra Götalandsregionen och har fattat beslutet att på eget bevåg sluta betala för patientbesök till mobilappar som Kry, Doktor.se, Doktor24 och Min Doktor. https://www.dn.se/sverige/kry-och-doktor24-far-mothugg-vastra-gotalandsregionen-slutar-betala-patientbesok-i-mobilen/

Om man verkligen är sjuk ska man uppsöka sjukhuset direkt och absolut INTE först gå till en våtdcentral, för om man först vänder sig till en vårdcentral så riskerar man att drabbas anmärkningsvärt dålig kompetens — utom när det gäller att se till att INTE skicka patienter vidare till adikvat vård på sjukhus. - - - Regionen vill sluta betala för Kry och Min Doktor. Västra Götalandsregionen. Vill lägga pengar på vårdcentraler. https://sverigesradio.se/artikel/regionen-vill-skrota-digitala-vardbesok

Om man verkligen är sjuk ska man uppsöka sjukhuset direkt och absolut INTE först gå till en våtdcentral, för om man först vänder sig till en vårdcentral så riskerar man att drabbas av anmärkningsvärt dålig kompetens — utom när det gäller att se till att INTE skicka patienter vidare till adikvat vård på sjukhus. - - - Regionen vill sluta betala för Kry och Min Doktor. Västra Götalandsregionen. Vill lägga pengar på vårdcentraler. https://sverigesradio.se/artikel/regionen-vill-skrota-digitala-vardbesok

Underläkare vågar inte lyfta kritik. SYLFs nya rapport. Nästan en tredjedel av underläkarna upplever en tystnadskultur på jobbet. https://sverigesradio.se/artikel/var-tredje-underlakare-vagar-inte-lyfta-kritik

Fasta inför upprepade operationer försämrade 75-åring - avled. https://sverigesradio.se/artikel/fasta-infor-upprepade-operationer-forsamrade-75-aring-avled
[2021-03-12 07:57 94.191.136.55 94.191.136.55.mobile.tre.se]

Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första. Detta trots att behandlingsmetoderna blivit bättre. https://sverigesradio.se/artikel/storre-andel-sjukhusvardade-dog-under-pandemins-andra-vag-an-den-forsta

Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första. Detta trots att behandlingsmetoderna blivit bättre. https://sverigesradio.se/artikel/storre-andel-sjukhusvardade-dog-under-pandemins-andra-vag-an-den-forsta

Tjugotal allvarliga larm prioriterades ner (1:58 min - P4 Väst) P4 Väst avslöjar. Sjukvårdens larmcentral vägrar kommentera fallen. https://sverigesradio.se/artikel/p4-vast-avslojar-tjugotal-allvarliga-larm-prioriterades-ner

Tjugotal allvarliga larm prioriterades ner (1:58 min - P4 Väst) P4 Väst avslöjar. Sjukvårdens larmcentral vägrar kommentera fallen. https://sverigesradio.se/artikel/p4-vast-avslojar-tjugotal-allvarliga-larm-prioriterades-ner

Vårdcentraler portade äldre från vård – krävs på miljonskadestånd (0:39 min - P4 Malmöhus) Intensivvård. I många fall har besluten tagits i hemlighet. https://sverigesradio.se/artikel/vardcentraler-portade-aldre-fran-vard-kravs-pa-miljonskadestand

80-åring avled – personal på SÄS bröt patients nacke. (1:22 min, publicerat 2021-10-12) https://sverigesradio.se/artikel/80-aring-avled-personal-pa-sas-brot-patients-nacke

80-åring avled – personal på SÄS bröt patients nacke. (1:22 min, publicerat 2021-10-12) https://sverigesradio.se/artikel/80-aring-avled-personal-pa-sas-brot-patients-nacke

Förslag: Ingen förtur med privat sjukförsäkring – nu utreds ett förbud (1:29 min - Ekot) Svensk politik. Regeringen vill stoppa att privat sjukvårdsförsäkring ska ge förtur till offentligt finansierad vård. https://sverigesradio.se/artikel/forslag-ingen-fortur-med-privat-sjukforsakring-nu-utreds-ett-forbud
[2022-02-08 15:43 2.71.93.216 2.71.93.216.mobile.tre.se]

* Förslag: Ingen förtur med privat sjukförsäkring – nu utreds ett förbud. (1:29 min - Ekot) • Regeringen vill STOPPA att PRIVAT sjukvårds-försäkring ska ge FÒRTUR finansierad VÅRD. https://sverigesradio.se/artikel/forslag-ingen-fortur-med-privat-sjukforsakring-nu-utreds-ett-forbud

#a UPPDATERA ..... 1675116619
http://www.cogninova.com