. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SKOLVERKET ../links/wrap.php?u=skolverket.htm
gamla-nationella-prov http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gamla-nationella-prov-1.218172

se skolverket http://www.skolverket.se/

Förklara kunskapskraven http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259

SKOLVERKET ../links/wrap.php?u=skolverket.htm

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

= biologi http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr

= fysik http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRFYS01&tos=gr

= kemi http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRKEM01&tos=gr

= matematik http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRMAT01&tos=gr

= teknik http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRTEK01&tos=gr

Kursplaner och betygskriterier http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/mainkursinfo.htm?tos=GRSAR2000

= matematik http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=MA&tos=grsar2000

= naturorienternde ämnen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/tidigare-kursplaner/grundsarskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=NO&tos=grsar2000

Betygsskalan och betygen B och D http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2953

= pdf http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2953.pdf%3Fk%3D2953

kemi http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=KE&tos=gr2000

Kursplaner och betygskriterier http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/mainkursinfo.htm?tos=GR2000

#a UPPDATERA ..... 1674911825
http://www.cogninova.com