. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SOCKER ../links/wrap.php?u=socker.htm
Beskattning är en orättvis metod när det gäller kampen mot ämnen som OCKSÅ är beroende-framkalkande - likt socker. Eftersom personen som har ett beroende inte kan styra över sitt beteende så bra så kan det hända att personen i det aktuella fallet kommer att spara in på mat för att istället fortsätta köpa sin läsk trots prisökningen, och svält sätter igång en kroppslig motreaktion som leder till fetma.

Beskattning är en orättvis metod när det gäller kampen mot ämnen som OCKSÅ är beroende-framkalkande - likt socker. Eftersom personen som har ett beroende inte kan styra över sitt beteende så bra så kan det hända att personen i det aktuella fallet kommer att spara in på mat för att istället fortsätta köpa sin sockerhaltiga läsk trots prisökningen, och svält sätter igång en kroppslig motreaktion som leder till fetma.

Bortse inte från att det kan finnas kommersiella intressen bakom en hel del propaganda för sockerskatt (förutom den som kommer från personer som hoppar på alla nya tyckande-trender) ! Konstgjorda sötningsmedel är ett prisbilligt alternativ till socker, och försäljningen av dem skulle öka med sockerskatt, förutom att produktionskostnaden för söta livsmedel skulle minska med konstgjorda sötningsmedel.

❗️ Bort med beskattning som styrmedel när det gäller saker som har beroende-skapande egenskaper. ‼️ Skatte-intäkts-djävulen gömmer sig bakom förespeglat godhjärtade intentioner.

#a UPPDATERA ..... 1674909293
http://www.cogninova.com