. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SPEKULATIONER ../links/wrap.php?u=spekulationer.htm
Jag misstänker att det var mycket högre lufttryck eller åtminstone lufttäthet under dinosauriernas tid (ungefär) eftersom flygande insekter kunde bli så stora fastän de har passiv syretransport. Dessutom blir "lyftkraften från den undanträngda luften" större när den har större densitet, så det blir lättare att flyga. Kanske det också hjälpte dinosaurierna att hålla sig upprätta. Gjorde möjligen smällen från den stora meteoren att massor av luft kastades ut i rymden så att atmosfären sedan var tunnare och dinosaurierna därför inte klarade sig?

#a UPPDATERA ..... 1675524022
http://www.cogninova.com