. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SPRåKPOLIS ../links/wrap.php?u=språkpolis.htm
språkpolisen: "bekämpa bränderna och begränsa dess skadeverkningar" - "deras", inte "dess"!

#a UPPDATERA ..... 1675239985
http://www.cogninova.com