. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SSRI ../links/wrap.php?u=ssri.htm
wpe Selective serotonin reuptake inhibitor http://en.wikipedia.org/wiki/SSRI

wp Selektiva serotoninåterupptagshämmare http://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiva_serotonin%C3%A5terupptagsh%C3%A4mmare

a ssri http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=ssri

wpe Fluoxetine http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoxetine

= wp Fluoxetin http://sv.wikipedia.org/wiki/Fluoxetin

Svårare bli pappa med antidepressiva http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2337190

Gen länk mellan aptit och fertilitet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2286106

Svårare bli pappa med antidepressiva Publicerat fredag 26 september 2008 kl 07.09 Den som äter antidepressiva läkemedel kan ha svårare att bli pappa. (Bilden är arrangerad) Antidepressiva läkemedel kan göra det svårare för män att få barn. Det tycks bero på att spermierna drabbas av skador i sitt DNA, visar en första, mindre undersökning från Cornell Medical Centre i New York. En mindre grupp män fick låta testa sina spermier före och efter en behandling med så kallade SSRI-preparat, en särskild typ av antidepressiva läkemedel Sämre kvalitet Forskarna fann inga förändringar i spermieantal, men däremot var kvaliten på spermierna mycket sämre. – Antalet spermier som har trasigt DNA i huvudet ökar från 13 procent till 30 procent, det är en påtaglig förändring. Då borde risken för att det inte ska bli barn eller till och med risken för att det ska bli skador på barn kunna öka, säger Ulrik Kvist, överläkare på centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Långsammare transport Orsaken till att spermiernas DNA har blivit skadat är att de antidepressiva läkemedlen gör att spermietransporten i bitestikeln blir långsammare. Detta är en känd biverkan av SSRI-preparat. – Spermier är färskvara, arvsmassan är som allra bäst när de lämnar testikeln, sedan ska spermien ut så fort som möjligt och göra sitt jobb. Vi människor kan lagra spermier i upp till en vecka, tio dagar, sedan är det mer och mer fel i arvsmassan, säger Ulrik Kvist. Studien presenteras på ett möte för amerikanska sällskapet för reporduktiv medicin och har publicerats på http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6K-4TFD98J-6&_user=492031&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000000051&_version=1&_urlVersion=0&_userid=492031&md5=1f78838f4a4bd94727e5c5d0a7b13d1d

SSRI - ekot 2017-02-12 01:00 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/847240?programid=4540

SSRI birth defect lawsuits 2017 http://z56ad.americandiscountclub.com/DMc retained earnings reconciliation example SSRI birth defects can reportedly include heart defects and craniosynostosis in infants of women who took Zoloft, Prozac, ...

Fluoxetin är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Fluoxetin säljs under varunamnen Fontex, Prozac, Fluctin med flera samt som bara Fluoxetin + företagets namn när det gäller generiska preparat med samma substans. Ett tidigare varunamn är Seroscand, som nu är avregistrerat. Det fullständiga systematiska namnet för substansen är (RS)-N-metyl-3-fenyl-3-[4-(trifluormetyl)fenoxi]-propan-1-amin. Fluoxetin tillhör den första generationen SSRI-läkemedel och utvecklades i USA under slutet av 1980-talet av Eli Lilly. Läkemedlet gjorde succé i USA men blev inte tillåtet i Sverige förrän 1995 under namnet Fontex,

Citalopram, 1-(3-dimetylaminopropyl)-1-(4-fluorfenyl)-1,3-dihydroisobensofuran-5-karbonitril, är ett antidepressivt läkemedel av typen SSRI. Det marknadsförs bland annat som Cipramil och Celexa, och finns även i generisk form. Citalopram lanserades av det danska läkemedelsföretaget Lundbeck under varunamnet Cipramil. Preparatet godkändes för akut bruk i Sverige hösten 1992, efter att Lundbeck två gånger tidigare fått bakläxa avseende dokumentation rörande effekt och biverkningar. Först 1999 godkändes Cipramil för användning under längre tidsperioder än sex månader.

Till citaloprams vanligaste biverkningar hör viktförändring (ned-/uppgång av kroppsvikt), förvärrad depression (speciellt vanligt vid insättning av preparatet), sömnsvårigheter (insomningsbesvär, uppvaknanden under natten), lättare muntorrhet, svettningar, rodnader på huden, skakningar/darrningar, illamående, samt förlorad sexlust och utebliven orgasm hos kvinnor och problem med sädestömning hos män. I svårare fall kan citalopram – liksom övriga antidepressiva mediciner – utlösa hypomaniska, maniska eller psykotiska tillstånd. Schizofreni kan till exempel förvärras. I likhet med andra psykofarmaka rekommenderas inte samtidigt intag av alkohol.

Vanliga biverkningar av Fluoxetin är trötthet, yrsel, dimsyn, huvudvärk, ledvärk, hjärtklappning, skakningar, överdrivet sömnbehov eller sömnlöshet, mardrömmar, minskad sexlust, sura uppstötningar, muntorrhet, smakförändringar, benskörhet, ökad risk för benfrakturer och svagt ökad risk för psykoser hos patienter med redan utvecklade psykossjukdomar.[1][10] Förr ansågs Fluoxetin vara det enda SSRI-preparat som inte gav viktuppgång som biverkning, men på senare år har det rapporterats att även Fluoxetin kan orsaka detta.[11] Fluoxetin kan dock även orsaka aptitförlust och till följd därav viktminskning.[1] Ett fåtal patienter har rapporterat en frätande känsla i mag- och tarmkanalen. Bland biverkningar som förekommer hos 1 av 100 användare kan nämnas lågt blodtryck, håravfall, muskelryckningar, stamning, förstorade pupiller, ökad tendens att få blåmärken, oförklarliga blödningar och vaskulit.[10] Självmordstankar, självmordhandlingar och våldsdåd är en möjlig biverkning, särskilt bland användare under 25 år.[10][12] I USA har företaget Ely Lilly & Company dragits inför rätta ett flertal gånger då patienter har begått självmord och i vissa fall även mördat andra under pågående behandling med Fluoxetin (Prozac), till exempel "Fentress-processen" 1994.[13] Se även boken Piller & Profiter av John Virapen.

wp Fluoxetin https://sv.wikipedia.org/wiki/Fluoxetin

wp Citalopram https://sv.wikipedia.org/wiki/Citalopram

wp Monoaminoxidashämmare (Omdirigerad från MAO-hämmare) https://sv.wikipedia.org/wiki/Monoaminoxidash%C3%A4mmare

... Monoaminooxidas är en typ av enzym i hjärnan som bryter ned vissa signalsubstanser (monoaminer), framför allt serotonin och noradrenalin (MAO typ 1) samt dopamin (MAO typ 2). Hämningen gör att signalsubstanserna finns kvar längre i synapsen.

#a UPPDATERA ..... 1674910953
http://www.cogninova.com