. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ST ../links/wrap.php?u=st.htm
skånetrafiken registrera kort loggain https://www.skanetrafiken.se/inloggning?ReturnUrl=%2fmitt-konto%2fregistrera-kort%2f

( SKANETRAFIKEN ../links/wrap.php?u=skanetrafiken.htm )

bestridande av kontrolluppgift http://www.skanetrafiken.se/kontrollavgift

0771-777777 Skånetrafiken

nyinflyttad https://www.skanetrafiken.se/e-tjanster/nyinflyttad/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=nyinflyttad&_t_tags=language%3asv&_t_ip=79.138.128.203&_t_hit.id=Skanetrafiken_Web_Models_Pages_PrivateBuyProductsPage/_402387f8-b022-4f6a-8b98-d8321c916506_sv&_t_hit.pos=1

Hur Skånetrafiken lurar er, hur sommarkortet är ett bluff, akta er!! https://www.youtube.com/watch?v=-wEG15qwZZE

0708698027 st mobile content

= Colibri Television AB www.colibri.tv 040 - 631 24 70 Axel Danielssons v. 267, 215 82 MALMÖ

= http://colibri.tv/

colibrigruppen.se/categories/sales http://www.colibrigruppen.se/categories/sales/

colibrigruppen.se/categories/content www.colibrigruppen.se/categories/content/

= http://www.colibrigruppen.se/categories/content/

... http://iframe.dacast.com/b/18856/c/70788

Sjöstorps gård

Hitta Hit - Skånetrafiken https://www.hittahit.se/

sommarbiljetten https://www.skanetrafiken.se/sommarbiljetten

expressen.tv http://www.expressen.tv/

colibri skånetrafiken content - Yahoo Search Results https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=colibri+skånetrafiken+content

Colibri, Axel Danielssons väg 267, Malmö (2019) https://www.medioq.com/SE/Malmö/187922954668256/Colibri#location

colibri expressen.tv - Yahoo Search Results https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=colibri+expressen.tv

Nyheter - senaste nytt från Expressen.tv https://www.expressen.se/tv/nyheter/

enkät: svara.cma.com/nu https://svara.cma.com/nu

... enkät: svara.cma.nu https://svara.cma.nu

Det räcker inte med ett vänligt bemötande hos personalen när man ringer och klagar hos kundservice och de lovar att sätta upp tur-listor för landsvägs-bussarna på hållplatsen Jupitergatan i Lund och de lovar att skicka dit en bil för att ordna det när det flera veckor senare visar att de bara har skitit i det; och på hållplatsen finns massor av landsvägsbuss-nummer på stolpen - men ingenstans på hållplatsen finna angivet ens destinationen för respektive landsvägsbuss-nummer. Det är bara att hoppas att någon av planerarna på Skånetrafiken blir strandsatt sent på kvällen med icke-fungerande bil och icke-fungerande mobiltelefon vid en hållplats på landsbygden, och inte på stolpen kan se om sista bussen för dagen redan har gått eller inte. Med detta vill jag ha sagt att det bör finnas en del "prepper"-tänkande med i bilden så att folk exempelvis ska kunna se busstider anslagna på hållplatserna bland annat de dagar när Telias mobiltelefoni inte fungerar. - Ordna för övrigt 30-dagars-period-kort för barn i skolåldern eller låt dem åka på 30-dagars student-Jojo-kort.

biljetter http://www.skanetrafiken.se/biljetter

biljetter http://www.skanetrafiken.se/biljetter

läs om biljetter Skånetrafiken https://www.skanetrafiken.se/biljetter/stadsbuss-buss-tag2/

st http://www.skanetrafiken.se/

rp http://www.reseplaneraren.skanetrafiken.se/querypage_adv.aspx

Skånetrafikens nya idiotiska biljettsystem för 30-dagarsbiljetter: För en given resandekategori finns BARA 3 prisnivåer svarande mot ett cirkulärt område - vars mittpunkt väljs med hjälp av markering av ett antal hållplatser - på 18 km och 35 km samt hela Skåne. Vilka dessa prisnivåer är har ej offentliggjorts än trots att det INTE längre i nuvarande biljettsystem går att köpa 30-dagars-biljetter som är giltiga efter 2019-12-13. De nya 30-dagarsbiljetterna kan till att börja med inte fås i kreditkorts-format utan bara i mobiltelefonappar och datum för när de kan fås i kredit-korts-format har inte offenliggjorts. Hur ska personer som inte har smarta mobiltelefoner göra? Tillgång till bild-skärm kommer att krävas vid köp, för att markera hållplatser vid köp av de nämnda biljetterna. Det bli jobbigt för resenärerna att hela tiden hålla reda på att de befinner sig inom den valda cirkeln när de reser. När cirkelns mitt-punkt kan väljas så flexibelt, varför kan då inte också cirlelns radie väljas flexibelt den också? Det blir ändå inte rättvist eftersom de som reser inom ett långsträckt smalare område ju får betala för en oproportionerligt större cirkel. Det vore inte så mycket mer komplicerat matematiskt att utifrån valda ändhållplatser med datorkraft konstruera en 'konvex polygon' och utifrån dess area räkna fram priset. - - - www.skanetrafiken.se/biljetter https://www.skanetrafiken.se/biljetter

Skånetrafikens nya idiotiska biljettsystem för 30-dagarsbiljetter: För given resandekategori finns BARA 3 PRISNIVÅER svarande mot ett cirkulärt område (vars mittpunkt väljs genom markering av flera hållplatser) med diameter på 18 km eller 35 km eller för hela Skåne. Dessa prisnivåer har inte offentliggjorts än. Det går INTE längre i nuvarande biljettsystem att köpa 30-dagars-biljetter som är giltiga efter 2019-12-13. Nya 30-dagars-biljetterna kan till att börja med inte köpas i kreditkorts-format utan bara placeras i så kallade smarta mobiltelefoner. Datum för när de kan köpas i kreditkorts-format har inte offenliggjorts än. Personer som inte har smarta mobiltelefoner kommer tvingas köpa sådana telefoner för att åtminstone i början använda sig av de nya 30-dagars-biljetterna. Det blir också jobbigt för resenärer att hela tiden försäkra sig om att de håller sig inom den valda cirkeln när de reser. När mittpunkten på cirkeln kan väljas flexibelt, varför inte då också diametern? Nya systemet missgynnar dem som reser inom långsträckt smalare område eftersom de får betala för en oproportionerligt större cirkel. Det vore inte mycket krångligare matematiskt att utifrån valda ändhållplatser låta dator konstruera en 'konvex polygon' vars area avgör biljettpriset. - - - https://www.skanetrafiken.se/biljetter

Skånetrafiken - Besök våra kundcenter, serviceombud och ombud https://www.skanetrafiken.se/kundservice/servicestallen/

... Malmö C, centralstationen Måndag-fredag: 06.30-20.00, lördag: 09.00-18.00, söndag och helgdag: 10.00-18.00. Julafton 24/12: 09.00-15.00. Juldagen 25/12: 10.00-18.00. Annandag jul 26/12: 10.00-18.00. Nyårsafton 31/12: 09.00-18.00. Nyårsdagen 1/1: 10.00-18.00. 6 januari: 10.00-18.00.
[2019-11-16 17:34 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]

Totalhaveriet för Skånetrafikens nya app och automater uppges vara löst https://www.sydsvenskan.se/2019-12-16/totalhaveri-for-skanetrafikens-nya-betalapp-och-de-nya

Uppdatering skapade totalhaveriet i Skånetrafikens biljettsystem https://www.sydsvenskan.se/2019-12-16/totalhaveri-for-skanetrafikens-nya-betalapp-och-de-nya

RP ../links/wrap.php?u=rp.htm

Utredning: En biljett ska räcka till hela landet. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7462176

Miljardtapp för kollektivtrafiken varje månad – kräver stöd https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7463547

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

04 05 06 07 08

09 10 11 12 13

Skånetrafiken | Sommarbiljetten https://sommarbiljetten.skanetrafiken.se/

Allt om sommarbiljetten | Sommarbiljetten https://sommarbiljetten.skanetrafiken.se/om-sommarbiljetten

250 busschaufförer varslas i Skåne. Skånetrafiken går kraftigt back och från och med augusti [2020] så kommer man att begränsa tidtabellen och dra ner på busstrafiken i länet. https://sverigesradio.se/artikel/7493791

Knappt en tredjedel av Skånetrafikens 50 000 munskydd utdelade. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7521184
[2020-07-25 14:34 94.191.152.205 94.191.152.205.mobile.tre.se]

❗️ Spårvagnsolyckan i Göteborg. P3 Dokumentär 2010-11-14 18.03 https://sverigesradio.se/avsnitt/66092

skanetrafiken.se/mitt-konto https://www.skanetrafiken.se/mitt-konto

skanetrafiken.se/mitt-konto https://www.skanetrafiken.se/mitt-konto

Bussar ska få direktsända kameror. (1:17 min - P4 Malmöhus) Malmö. Chaufförerna bestämmer när sändningen från bussen drar igång. https://sverigesradio.se/artikel/malmos-stadsbussar-ska-fa-direktsanda-kameror-ska-oka-tryggheten

se mobilecontent https://mobilecontent.se/

... redaktionen@mobilecontent.se

annonsering https://www.skanetrafiken.se/annonsering

***** se nyheterombord Nyheter ombord https://www.nyheterombord.se/

#a UPPDATERA ..... 1675245945
http://www.cogninova.com