. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z STOPPA ../links/wrap.php?u=stoppa.htm
Polisen kan få rätt att använda spionprogram

= a http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=Polisen%20kan%20f%C3%A5%20r%C3%A4tt%20att%20anv%C3%A4nda%20spionprogram

= Hemlig dataavläsning kan bli tillåten http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6430422

= Datoravläsning är tillåtet i grannländerna och kan nu bli det i Sverige också. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT Regeringen beslutar i dag att utreda om det ska bli tillåtet med hemlig dataavläsning i Sverige - som ett sätt att bekämpa terrorism. Det skulle innebära att polisen får rätt att plantera spionprogram i misstänkta brottslingars datorer, enligt inrikesminister Anders Ygeman. – Polis och säkerhetspolis ska följa med i den tekniska utvecklingen och ska ha möjlighet att avlyssna även krypterad information. Vad skulle hemlig dataavläsning betyda för möjligheten att bekämpa terrorism? - Jag tror att det skulle kunna vara ett effektivt verktyg i att avslöja och straffa terrorism. Hur går hemlig dataavläsning till? - Det är helt enkelt så att du tillför, aningen en teknisk produkt eller en mjukvaruprodukt, i en telefon eller en dator, för att på det sättet gå in innan informationen krypteras. I december gjorde regeringen och alliansen upp om en rad åtgärder för att bekämpa terrorism. En av punkterna är att frågan om så kallad hemlig dataavläsning ska utredas - "för att säkerställa förmågan att möta den teknikutveckling som sker med krypterad kommunikation". Utredningen skulle enligt den blocköverskridande överenskommelsen tillsättas i mars. Företrädare för de borgerliga partierna har varit kritiska till att det har dragit ut på tiden. - Det är en väldigt komplicerad fråga, säger inrikesminister Anders Ygeman. Den är tekniskt besvärlig, juridisk besvärlig. Men det finns också en avvägning mellan den personliga integriteten och en effektiv brottsbekämpning. Så kallad hemlig dataavläsning är tillåtet i flera länder, som Danmark och Norge. Under torsdagen beslutar alltså regeringen att utreda om även den svenska lagen ska ändras, så att de brottsbekämpande myndigheterna får rätt att i realtid läsa information i och från datorer och andra tekniska utrustningar. Det kan till exempel ske genom att polisen planterar så kallade trojaner - en typ av virus - i en misstänkt terrorists dator. Ett förslag ska vara klart i november nästa år. - Det här är naturligtvis inget som kommer att handla om all brottslighet, säger Ander Ygeman. Men för den grova allvarliga brottsligheten kan det vara ett mycket effektivt verktyg. Hemlig dataavläsning skulle "potentiellt kunna innebära ett mycket omfattande intrång i enskildas privatliv", skriver regeringen i direktiven. Anders Ygeman säger att integritetsfrågan kommer att tas på allvar. - Det är ett väldigt stort integritetsintrång. Därför tycker jag att det är rimligt att det prövas av domstol innan det kan användas och att vi är helt öppna med i vilken omfattning det sker och på vilket sätt det sker. Vad tror du att en sådan här lagstiftning har för stöd i riksdagen? - Jag tror att den har ett starkt stöd i riksdagen, men det beror ju också på hur utredningsförslaget ser ut, och om man lyckas få en bra avvägning mellan den personliga integriteten och behovet av att skydda sig mot allvarlig brottslighet.

Så fungerar myndigheternas trojaner http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6430610

= Vad innebär hemlig dataavläsning? Regeringen beslutar i dag att möjligheten till så kallad hemlig dataavläsning ska utredas. Polisen ska alltså få möjlighet att installera trojaner på misstänktas datorer och mobiltelefoner. Hemlig dataavläsning är en byråkratisk term som i praktiken innebär att polisen får rätt att infektera en dator med ett spionprogram, eller använda en teknisk utrustning som kan läsa av informationen direkt från datorn. Det kan ske med hjälp av en så kallad trojan, ett program som utger sig för att vara något annat än vad det är (liknelsen kommer från den trojanska hästen). Trojanen kan se ut som ett dokument, ett intressant gratisprogram eller något annat som ska få användaren att öppna den. När man väl dubbelklickat så installeras istället den skadliga koden. Trojaner och spionprogram är något som normalt används av kriminella och är ett stort problem på internet i dag, men här handlar det alltså om program kontrollerade av våra myndigheter. Varför vill regeringen utreda den här möjligheten? Polisen har redan i dag möjlighet att avlyssna elektronisk kommunikation mellan två parter både via telefon och på internet. Förutsättningen är att det gäller en person som är misstänkt för ett brott som ger fängelse i minst två år, och att en domstol godkänner det. Problemet är att denna möjlighet blir mindre och mindre användbar eftersom att stark kryptering är tillgänglig för alla. En rad program och mobilappar för direktmeddelanden och telefoni över nätet är starkt krypterade hela vägen mellan båda parterna, och de går att ladda ner gratis. Vem som helst kan köpa en billig vpn-tjänst som kan användas för att anonymisera kommunikationen och ge en ip-adress var som helst i världen. Tor-nätverket går också att använda för att anonymisera kommunikation på ett sätt som är väldigt svårt för myndigheter att nysta upp. Syftet med hemlig dataavläsning är att komma åt informationen innan den krypteras och i många fall är det enda sättet att göra det att faktiskt komma in i enheten som sköter kommunikationen. I sitt direktiv till utredning argumenterar regeringen om just detta, och säger att för att kunna utreda särskilt allvarliga brott behövs den här möjligheten i dag. Exempel på brott som nämns är terrorism och barnpornografi. Hur ökar det här polisens möjligheter? Tekniskt sett finns det inga gränser, om polisen faktiskt lyckas infektera en dator så kan programmet komma åt allt som användaren har tillgång till. Men om polisen nu faktiskt får rätt att göra vad de vill i datorn eller telefonen får utredningen svara på. I till exempel Tyskland har man nyligen beslutat att tillåta den här typen av trojaner men där har man begränsat möjligheten till att avlyssna information som kommuniceras med omvärlden. Polisen får alltså inte kika på dokument som bara ligger lagrade i datorn eller telefonen, det är bara när de skickas eller tas emot som polisen har tillgång. Varför är detta kontroversiellt? Det finns flera kontroversiella aspekter. Dels handlar det om just det grova intrånget i privatlivet. Information som lagras i en dator är ofta av privat natur och man kan anta att det allra mest privata är det som man aldrig ens skickar till någon annan. Detta handlar också om misstänkta personer, inte dömda, som ju ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisas. En annan aspekt är att polisen börjar utnyttja metoder som nätkriminella använder. Det kommer inte vara kriminella som skapar programmen åt polisen, men det kan hjälpa till att utveckla metoder som sedan används av andra. Internationellt finns det företag som utvecklar denna typ av mjukvara åt myndigheter. Vissa av dem har även stater som inte alls respekterar mänskliga rättigheter bland sina kunder. För att infektera en dator måste man utnyttja brister i operativsystem, program och antivirus. Är det rimligt att myndigheter har ett incitament att hålla information om säkerhetsbrister hemlig, när den informationen samtidigt kan vara viktig för att skydda alla medborgares datorer? En tredje aspekt är att den här typen av verktyg i andra länder helt enkelt varit dåligt skrivna. I Tyskland använde polisen trojaner redan 2011, och en analys av den gjord av hackergruppen Chaos Computer Club visade på brister i programmet som öppnade datorn även för andra. Vilket ansvar har myndigheterna då?

Förslag om utökad avlyssning kritiseras http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2022685

= Publicerat söndag 20 april 2008 kl 03.00 I Tyskland ska kriminalpolisen få nya befogenheter i jakten på terrorister, bland annat rätt att bryta sig in och montera dolda mikrofoner och videokameror hos misstänkta. Men förslaget möter hård kritik. Det strider mot författningen, anser till exempel Wolfgang Wieland, parlamentsledamot för de Gröna. Staten tränger in för långt i människors privatliv, säger han. – Det måste bli slut på det här statliga begäret efter människors privata angelägenheter. Lagförslaget får inte bli verklighet, säger Wolfgang Wieland i Deutschlandradio. Den synen är han inte ensam om. Kritiken finns inte bara i oppositionen, utan också inom regeringspartiet socialdemokraterna, trots att den socialdemokratiska justitieministern står bakom förslaget. Regeringen motiverar lagförslaget med att den federala polisen behöver kunna spana effektivare efter terrorister. Hittills har den tyska författningsdomstolen avvisat flera liknande lagförslag. Domstolen har inte velat inskränka medborgarnas rätt till skydd för privatlivet. Gränsen har i praktiken hittills gått vid de tyska ytterdörrarna. Den federala kriminalpolisen, som ansvarar för terrorjakt, har haft små möjligheter att spana på folk i deras bostäder. Nu ska polisen kunna montera mikrofoner och videokameror hemma hos misstänkta, men också i andra lokaler misstänkta rör sig i. Det kan alltså vara grannen eller någon bekant som också får mikrofoner i väggarna. Dessutom föreslås polisen få rätt att via internet placera spionprogram i misstänktas datorer. Alla de tyska delstaternas inrikesministrar har ställt sig bakom lagförslaget, som nu ska behandlas i parlamentet. Sista ordet har ändå författningsdomstolen i Tyskland och hittills har domstolen satt medborgarnas fri- och rättigheter framför polisens behov av effektiva spaningsmetoder.

Spionprogram i misstänktas datorer http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6430288

= Regeringen beslutar i dag att utreda om det ska bli tillåtet med hemlig dataavläsning. Bland annat som ett sätt att bekämpa terrorism. Det skulle innebära att polisen får rätt att plantera spionprogram i misstänkta brottslingars datorer. Men hur ska det här gå till i praktiken och hur rättsäkert blir det? Samtal med Ekots IT-reporter Joel Westerholm.

Tyska spionprogram kan se mer än lagen tillåter http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4748751

= En grupp datorhackare i Tyskland har upptäckt att ett av spionprogrammen som staten använder för att genomsöka misstänkta brottslingars datorer kan se mycket mer än vad som är tillåtet enligt lagen, och nu har en intensiv debatt blossat upp.

= Kommentera(5) Constanze Kurz arbetar för den tyska datorhackargruppen Caos Computer Club, och hon säger att den tyska staten tydligt har brutit mot reglerna, den blir en voyeur, en smygtittare in i folks liv, säger hon till tv-kanalen ARD. Det var Caos Computer Club som upptäckte det som nu vållar intensiv debatt om datorintegritet och statens maktbefogenheter här i Tyskland. Gruppen kom över ett aktuellt spionprogram som uppenbart använts av någon myndighet och började undersöka det. Det visade sig att programmet, en så kallad trojan, ett spionprogram som kan skickas in i en misstänkt dator online, utan att den misstänkte märker något, kunde se mycket mer än vad lagen tillåter. Bland annat kunde programmet avlyssna pågående chattkonversationer och installera information på datorn den spionerade på, vilket enligt den tyska författningsdomstolens dom sedan några år tillbaka inte är tillåtet. Den tyska federala polisen och inrikesministeriet förnekade att man skulle ha använt spionprogrammet. Spåren ledde istället till vissa delstater och i till exempel delstaten Bayern framkom att den aktuella trojanen använts. – Vi har använt den här trojanen på rätt sätt, vi gjorde det för att komma åt en mycket farlig brottsling, sa inrikesministern i Bayern Joachim Herrmann till ARD. Ett dussintals fall har nu avslöjats och den tyska justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger har nu föreslagit ett tillfälligt förbud mot användandet av alla så kallade trojaner så länge frågan utreds. Och i spåren av skandalen har det tyska Piratpartiet, som nått politiska framgångar i Tyskland på sistone, försökt tjäna på frågan. – Vi måste undersöka om den här typen av mjukvara överhuvudtaget är förenligt med våra grundlagar, säger Christian Nerz, partiledare för det tyska Piratpartiet.

= Kommenteringen är stängd Någon förvånad FRA äskar 200 mill ytterligare till ny utrustning för att avlyssna icke brottsmisstänkta. Värre än STASI. Lika illa. lasse pilis, 2011-10-15 14:11 Gammal nyhet Har postdiligensen äntligen nått fram till Stockholm? AS, 2011-10-15 11:05 Toppen på ett isberg Det här är nog bara toppen på ett isberg. Tomas Mattsson, 2011-10-15 10:24 SV:mer neutralt språkbruk? Hej. Så är det inte menat, Christoffer. Det ska tolkas som att det här är en hjärtefråga för Piratpartiet och därför har det märkts extra mycket i debatten. Tror verkligen att det är så att Piratpartiet har möjlighet att få större utrymme i den nationella debatten tack vare det här. Medierna här har ju annars sällan med Piratpartiets representanter i en nationell politisk fråga. Daniel Alling, 2011-10-15 08:54 mer neutralt språkbruk? "i spåren av skandalen har det tyska Piratpartiet, som nått politiska framgångar i Tyskland på sistone, försökt tjäna på frågan." Då Daniel Alling skriver så här känns det som att han tror att Piratpartiet inte kommenterar av ideologisk övertygelse utan enbart bryr sig om att försoka tillförskansa sig mer makt. Personligen sa tror jag att PP faktiskt bryr sig om den har frågan och att formuleringen är ganska negativt laddad. Christoffer P, 2011-10-15 06:14

SKUMT ../links/wrap.php?u=skumt.htm

#a UPPDATERA ..... 1674912527
http://www.cogninova.com