. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z TIGGERI ../links/wrap.php?u=tiggeri.htm
Kommuner som avgiftsbelägger tiggeri ställer sig på samma nivå som hallickar, ockrare och privatpersoner som utnyttjar tiggare genom att lägga beslag på hela eller delar av det hoptiggda. Kommuner bör förbjudas att kräva tillstånd för eller avgiftsbelägga tiggeri.

Hur bör 'tiggeri' definieras? Det måste handla om insamling av pengar på plats så att personer som det tiggs från inte kan komma undan när det gäller att visa offentligt huvuvida de ger eller inte ger. Överföring på plats med SWISH av pengar till insamling bör räknas dit. Däremot bör det exempelvis inte räknas som tiggeri att dela ut lappar med information om hur pengar till insamling kan ske vid ett senare tillfälle, t.ex. medelst banköverföring. Det allmänna bör inte få bestämma vilka insamlingar som får göras. Motiveringen till detta är att rika personer inte ska ha en fördel över insamlingar när det gäller att välja ändamål för spenderingar. Rent generellt anser jag att tiggeri är en mänsklig rättighet. Dock borde det kanske vara tillåtet för affärsidkare att förbjuda tiggeri närmare än fem meter från ingång till affärslokal.

#a UPPDATERA ..... 1674911431
http://www.cogninova.com