. . . http://www.cogninova.com
#z TRANGIUS ../links/wrap.php?u=trangius.htm
ANDROID ../links/wrap.php?u=android.htm

se trangius http://www.trangius.se/

exempelkod http://www.trangius.se/downloads/android/exempelkod.zip

developer android http://developer.android.com/

android och dess beståndsdelar http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html

= http://developer.android.com/about/index.html

applikationer ur programmerarperspektiv http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html

= http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

om aktiviteter http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/activities.html

= http://developer.android.com/guide/components/activities.html

spplikationskomponenter http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html IGEN

= http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html IGEN

senaste versionen av Android SDK http://developer.android.com/sdk/index.html

Android SDK r18 för Windows http://dl.google.com/android/installer_r18-windows.exe

Android SDK r18 för Mac OSX http://dl.google.com/android/android-sdk_r18-macosx.zip

Android SDK r18 för Linux http://dl.google.com/android/android-sdk_r18-linux.tgz

senaste BUNDLE http://developer.android.com/sdk/index.html#download For instructions about setting up your Android SDK for the first time, read Setting Up the ADT Bundle http://developer.android.com/sdk/installing/bundle.html

#a
http://www.cogninova.com