. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z TUM ../links/wrap.php?u=tum.htm
Tum – Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tum

När idag enligt föråldrad tradition mått anges i tum avses i de flesta sammanhang den engelska enheten inch, som numera är definierad som exakt 25,4 millimeter.

#a UPPDATERA ..... 1674912650
http://www.cogninova.com