. . http://www.cogninova.com
../links/tyckande.htm ../links/wrap.php?u=tyckande.htm&t=1519495689 #z

Medborgare som befinner sig utomlands borde inte ha rösträtt.

#a
http://www.cogninova.com