. . http://www.cogninova.com
../links/ud.htm ../links/wrap.php?u=ud.htm&t=1519495752 #z

UD:s utlandsstöd kan innehälla finasiering av destabilisering av t.ex Ryssland

#a
http://www.cogninova.com