. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z VANDALISM ../links/wrap.php?u=vandalism.htm
Ska det vara så svårt att få till någon form av elektronisk övervakning eller larm? — Kanske det måste till privata bevakningsinitiativ, som förresten kanske också kan brukas till annat. Sådant bör i så fall organiseras på ett diskret och väldigt distribuerat sätt för att tider och platser bara ska vara kända i små "celler". - - - Gravar välta på begravningsplats – igen. Polisen utreder. Norra begravningsplatsen i Solna har vandaliserats för tredje gången på kort tid. https://sverigesradio.se/artikel/gravar-valta-pa-begravningsplats-igen

Ska det vara så svårt att få till någon form av elektronisk övervakning eller larm? — Kanske det måste till privata bevakningsinitiativ, som förresten kanske också kan brukas till annat. Sådant bör i så fall organiseras på ett diskret och väldigt distribuerat sätt för att tider och platser bara ska vara kända i små "celler". - - - Gravar välta på begravningsplats – igen. Polisen utreder. Norra begravningsplatsen i Solna har vandaliserats för tredje gången på kort tid. https://sverigesradio.se/artikel/gravar-valta-pa-begravningsplats-igen

Nya anmälningar om skadegörelse på träd. Bortskuren bark. Runt 30 träd i Malmö har utsatts för skadegörelse under helgen. https://sverigesradio.se/artikel/ytterligare-anmalningar-om-skadegorelse-pa-trad-i-malmo

Polisens jakt på trädvandalen fortsätter. Malmö. Omkring 200 träd har förstörts – bark och trä slits av. https://sverigesradio.se/artikel/polisens-jakt-pa-tradvandalen-fortsatter-jattestort-problem

En formulering som avslöjar mer än den döljer: "Polisen försiktig med slutsatser om kopplingar." - - - Tonåringar gripna för trädvandalisering, som det varit flera fall av under en längre tid. https://sverigesradio.se/artikel/tre-unga-pojkar-gripna-for-skadegorelse-pa-trad

#a UPPDATERA ..... 1674879604
http://www.cogninova.com