. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z VEOLIA ../links/wrap.php?u=veolia.htm
EU har beslutat införa nya regler för stipendier och ekonomiskt stöd till forskning och olika organisationer. Stödet kommer från 2014 inte att ges till personer eller organisationer som är bosatta på det ockuperade Västbanken, på Golanhöjderna eller i östra Jerusalem. Israeliska samarbetsprojekt med EU ska enbart förekomma inom de gränser som gällde före 1967 Frågan är bara varför EU väntat 46 år med sitt nya regelverk. Att utöka territorier med krig och ockupation strider mot internationell rätts grundprinciper. Från EU:s sida hävdar kommissionen att de nya reglerna är en följd av EU:s välkända hållning att bosättningarna bryter mot internationell lag. Om svenska myndigheter följde liknande regelverk skulle Veolias tåg inte kunna trafikera svenska järnvägar, eftersom företaget med sin verksamhet i de ockuperade områdena i Israel bryter mot FN:s resolutioner.

#a UPPDATERA ..... 1675488281
http://www.cogninova.com