. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z VV ../links/wrap.php?u=vv.htm
...mekanismen http://www.svtplay.se/video/354568/15-10-del-1-av-3?type=embed&position=21

/public/swf/video/svtplayer-2012.45.swf

http://www.orbitdownloader.com/

= http://www.brothersoft.com/download-orbit-downloader-54366.html

orbit http://www.orbitdownloader.com/NewFeatures.htm

unplug https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unplug/

downthemall https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/downthemall/?src=ss

geeks www.howtogeek.com/howto/...videos-the-easy-way-with-unplug

= http://www.howtogeek.com/howto/...videos-the-easy-way-with-unplug

http://www.svtplay.se/video/354568/15-10-del-1-av-3?type=embed

http://svtplay1d-f.akamaihd.net/z/world/open/20121016/1224821-027A/VV_NYHETER_2012-027A-6e42d4b6d734ebfe_,900,320,420,620,1660,2760,.mp4.csmil/0_c1c56edfe62a70c4_Seg1-Frag10?als=12.19,8,1000,3,951,861474,9.68,24,0,33,f,41.8,480.15,f,s,WKBRBUGFFFSK,2.10.3,33&hdcore=2.10.3&OBT_fname=15%2f10%2c%20del%201%20av%203%20%7c%20SVT.se.htm&OBT_fext=video%2ff4f

http://svtplay1d-f.akamaihd.net/z/world/open/20121016/1224821-027A/VV_NYHETER_2012-027A-6e42d4b6d734ebfe_,900,320,420,620,1660,2760,.mp4

http://svtplay1d-f.akamaihd.net/z/world/open/20121016/1224821-027A/VV_NYHETER_2012-027A-6e42d4b6d734ebfe_,900,320,420,620,1660,2760,.mp4

http://svtplay1d-f.akamaihd.net/z/world/open/20121016/1224821-027A/VV_NYHETER_2012-027A-6e42d4b6d734ebfe_,900,320,420,620,1660,2760,.mp4

%2f=/

%2c=,

http://www.asciitabell.se/

http://www.howtogeek.com/

http://get.adobe.com/se/flashplayer/

Lego Antikythera Mechanism http://www.youtube.com/watch?v=RLPVCJjTNgk

= vv http://www.svt.se/vetenskapens-varld/se-program/article354568.svt?autostart=true

http://www.orbitdownloader.com/GetIt-tutorials.htm

http://www.downthemall.net/

klipp http://www.svtplay.se/klipp/352604/bronsklumpen-som-kan-forutsaga-framtiden

%3A = : (kolon)  %3B = ; (semikolon)  %3C = <  %3D = = (likhetstecken)  %3E = >  %3F = ?  %40 = @


http://devguru.com/Technologies/ecmascript/quickref/doc_domain.html

DOMAIN ../links/wrap.php?u=domain.htm

nyheter vetenskap http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/

Gräl under graviditeten kan vara avstressande för kvinnan www.svt.se/nyheter/vetenskap/

= http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jordlik-diamantplanet-funnen

Valnötter bra för spermiekvaliteten http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valnotter-bra-for-spermiekvaliteten

higgs http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/super-partieln-kan-vara-upphittad

= http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jens-ergon-analyserar-upptackten

De första europeernas historia skrivs om http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-forsta-europeernas-historia-skrivs-om

Cannabisrökning kan ge lindring för MS-sjuka http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/cannabisrokning-kan-ge-lindring-for-ms-sjuka

Rubbad dygnsrytm påverkar fertiliteten http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rubbad-dygnsrytm-paverkar-fertiliteten

Den mOErka-materien-AEr-tillbaka http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/den-morka-materien-ar-tillbaka

Diesel orsakar cancer http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/who-diesel-orsakar-cancer-1

= Dieselavgaser kan orsaka cancer och placeras i samma riskgrupp som asbest, arsenik och senapsgas, sade WHO:s experter på tisdagen.

Gräl under graviditeten avstressande för mamman http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/gral-under-graviditeten-avstressande-for-mamman

Ny-jordliknande-planet-hittad http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-jord-liknande-planet-hittad
Granne med vårt solsystem Bara fyra ljusår bort finns stjärnsystemet Alpha Centauri, de stjärnor som finns närmast vår egen sol. I omloppsbana runt en av stjärnorna har forskare nu hittat en planet lika stor som jorden.

help flash http://www.macromedia.com/support/documentation/se/flashplayer/help/help02.html

Vetenskapens Värld http://www.svtplay.se/video/1674155/del-17-av-18?tab=program&sida=2

Han såg hur livsfarliga solskador lagas i cellerna – fick Nobelpris http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/760180?programid=412

Modrich avslöjade DNA:s hemliga reparation http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/627903?programid=412

Solsystemets okända jätteplanet (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/757760?programid=412

Fysikern som stoppade ljuset vill lösa världens energiproblem (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/751863?programid=412 Lene Vestergaard Hau är känd som den Nobelpristippade fysikern som stoppade ljuset. Men nu har hon bytt sitt fysiklabb mot ett där hon odlar cyanobakterier. Målet är att lösa energiproblemet.

Så skapar vi utomjordiskt liv (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/747740?programid=412 Genom kemisk syntes kan man sätta ihop alternativ till vanligt dna. På så sätt kan byggstenar skapas till konstgjort liv, som är olikt allt levande på jorden.

Mikrochimerism – när hela tjocka släkten trängs i din kropp http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/734780?programid=412 Visste du att bär omkring på både mamma, mormor och dina egna barn? Häng med in i djupet av ditt inre och upptäck den märkliga värld vi kallat mikrochimerism.

... Celler från nära släktingar lever inom dig, och studier tyder på att de kan hjälpa till att läka ditt hjärta vid en eventuell hjärtinfarkt. Men de kan också starta ett krig mot din egen kropp. Vi möter läkaren Anna Maria Kanold som disputerat inom ämnet maternell mikrochimerism, och hör läkaren och hjärtforskaren Hina Chaudhry berätta om när hon såg fosterceller läka en musmammas skadade hjärta. Vi hör också den amerikanska forskaren Hilary Gammill, vars studier tyder på att celler från den blivande mormodern hjälper till att upprätthålla den graviditet ur vilken hennes barnbarn ska födas.

De hittade mekanismerna som lagar vår arvsmassa http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6273363

Jakten på beboeliga platser i rymden http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/768834?programid=412 Just nu bygger forskare på Rymdcampus i Kiruna mätinstrument till två rymdprojekt som ska bidra i sökandet efter beboeliga rymdmiljöer.

Ohsumi vill inte vara medicinpristagare (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/826774?programid=412 Årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Yoshinori Ohsumi, vet väldigt lite om sin upptäckt – autofagin – men att det kanske ändå kan påverka framtida behandlingar.

Homo naledi – förmänniskan som skakar om forskarvärlden http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/938802?programid=412

Astrofysikens revolutioner runt hörnet (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/938715?programid=412

Så smälter vårens förrädiska isar http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1043296?programid=412

Min vänstra hand – om smarta implantat som evolution (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1054174?programid=412

Cannabis legaliseras – nu vill forskare följa effekterna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1054221?programid=412

Hjärnans brandvägg noga kartlagd http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1054128?programid=412 Nu finns världens första atlas på molekylnivå av blodhjärnbarriären. Det är en livsviktig barriär som skyddar hjärnan mot främmande ämnen, men också stoppar många mediciner mot hjärnans sjukdomar. Michael Vanlandewijck är en av forskarna bakom den första molekylära kartläggningen av blodhjärnbarriären. Med ökad kunskap om blodhjärnbarriärens struktur kan forskningen nu söka nya vägar för att hitta fungerande läkemedel, menar denna forskare. Han är en av de forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet som i ett internationellt samarbete nyligen presenterat studien av blodhjärnbarriärens molekylära karta.

... Celler från friska möss, som har samma hjärnstuktur som människor, har kartlagts ner på molekylnivå med hjälp av spjutspetsteknologin encellssekvensering. Kartläggningen har visat att blodhjärnbarriärens cellsammansättning är än mer komplex än man tidigare trott, och att vissa celler som man antagit kan transportera läkemedel in i hjärnan inte kommer i direkt kontakt med blodet, medan andra celltyper gör det. Professor Margareta Hammarlund-Udenaes vid Uppsala universitet jämför den molekyära kartläggningen av blodhjärnbarriären med Voyagers utforskande av universum – men detta är en resa inåt.

Fåglarnas flyttväg finns i generna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1046878?programid=412 Vart fåglar flyttar bestäms av deras gener. Men hur går det till? Hur kan ett så avancerat beteende finnas lagrat i kroppens kemi? Om en lövsångare flyttar till Ghana eller till Uganda över vintern beror på arvet från föräldrarna. Och nu verkar forskare ha hittat ett område i fåglarnas arvsmassa där flyttbeteendet tycks ligga kodat. Men exakt hur det här går till är fortfarande oklart. Nästa steg är att sätta ljusmätare, så kallade loggrar, på fåglarna för att följa deras långa resa i detalj och reda ut exakt vilka gener som kan leda fåglarna på rätt väg. I programmet hörs biologerna Max Lundberg, Staffan Bensch och Susanne Åkesson, alla verksamma vid Lunds universitet.

Från Väderöarna till Holmön – i Sjörapportens spår https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1086660?programid=412 Väderöarna, Ölands Norra Udde och Holmön. Om väder och vind och liv i havet vid några av platserna längs sjörapporten handlar Vetandets värld, direktsänt från Kulturhuset i Stockholm. Med meteorologen Sverker Hellström från SMHI och marinbiologen Lena Kautsky från Stockholms Universitet pratar vi om väder och marint liv vid några av Sjörapportens väderstationer längs våra kuster. Under sändningens gång får vi veta vad lyssnarna tyckte i vår webbundersökning om sjörapporten – är den onödig, viktig för sjösäkerheten, eller värd att lyssna på för poesin och traditionen i den? Välkommen att lyssna 2018-06-07 på plats i Kulturhuset Plan 4 med start kl 12! Sändningen pågår 12.10-12.30.

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1107305?programid=412
[2018-08-02 07:00 94.191.134.192 94.191.134.192.mobile.tre.se]
19 min Min nya vän roboten: En AI på köksbänken (R) Igår kl 12:10 Snart ska vi tala med våra apparater i stället för att knappa på dem. De röststyrda assistenterna är på väg in i våra hem. Ska de bli våra nya smarta vänner, eller är de dummare än vi tror?
[2018-08-02 07:11 94.191.138.162 94.191.138.162.mobile.tre.se]
--

Sjungande alligatorer https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1107311?programid=412

Superorganismen som kan lösa gåtan med artificiell fotosyntes 15 oktober 2019 kl 12.09 - Vetandets värld https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1373642?programid=412

Jakten på universums mörka materia (R) 16 oktober kl 20.35 - Vetandets värld https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1373703?programid=412

Så liknar katternas läten det mänskliga talet 18 oktober kl 2019 12.09 - Vetandets värld https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1373780?programid=412

#a UPPDATERA ..... 1624020520
http://www.cogninova.com