. . http://www.cogninova.com
../links/x.htm ../links/wrap.php?u=x.htm&t=1519489430 #z

Med hjälp av olika typer av sensorer och avancerad datafusion kan rörelser från personer, fordon och annan aktivitet detekteras, klassificeras och identifieras. http://www.exensor.com/

#a
http://www.cogninova.com