Med hjälp av olika typer av sensorer och avancerad datafusion kan rörelser från personer, fordon och annan aktivitet detekteras, klassificeras och identifieras. http://www.exensor.com/